Başkanımız İOSB Başkan Vekilliğine Seçilmiştir.

Başkanımız İOSB Başkan Vekilliğine Seçilmiştir.

Başkanımız 27 Şubat tarihinde İOSB’de yapılan genel kurulda önce yönetim kuruluna, yönetim kurulundan da İOSB başkan vekilliğine seçilmiştir.